Bài 3: Tạo liên kết và định dạng liên kết trong...

Thứ ba, 25/11/2014 3:39 PM
 

Trong các bài trước mình đã trình bày với các bạn về thẻ BODY đơn giản, trong bài này mình sẽ trình bày với các bạn cấu trúc đầy đủ của thẻ BODY trong html:

1. Thẻ body

Cú pháp:
<BODY 
   LINK   = color
   ALINK   = color
   VLINK   = color
   BACKGROUND  = url
   BGCOLOR  = color
   TEXT   = color
   TOPMARGIN  = pixels
   RIGHTMARGIN  = pixels
   LEFTMARGIN  = pixels
>
.... phần nội dung của tài liệu được đặt ở đây

</BODY>

Đinh nghĩa:

LINK: Chỉ định màu của liên kết
ALINK: Chỉ định màu của liên kết đăng được chọn
VLINK: Chỉ định màu của liên kết đã từng mở
BACKGROUND: Hình ảnh nền của trang web
BGCOLOR: màu nền của trang web
TEXT: màu của chữ trong trang web
SCROLL(yes/no):  xác định có hay không có thanh cuôn
TOPMARGIN: Lề bên trên của trang web
RIGHTMARGIN: Lề phải của trang web
LEFTMARGIN: Lề trái của trang web
BOTTOMMARGIN: Lề dưới của trang web

2. Kiểu chữ cho văn bản:

<FONT 
FACE  = font-name 
COLOR = color 
SIZE  = n >
... 
</FONT>
FACE = font-name: chọn font chữ cho văn bản ví dụ như arial, verdera… 
COLOR = color:  Chọn màu chữ cho văn bản.
SIZE = n: Là kích thước chữ cho văn bản, n=1,2,3,4,5.. hoặc 10px, 12px, 13px, 14px…
Ví dụ: 
<font face=”arial” size=”14” color=”EFEFEF”>Công ty thiết kế web Vạn An Thành</Font> kết qủa thu được là: Công ty thiết kế web Vạn An Thành

3. Liên kết đến trang web khác

Cú pháp:
<A
 HREF               =  url
 NAME               = name
 TABINDEX  = n
 TITLE             = title
 TARGET = _blank / _self
>
Tiêu đề liên kết
</A>
HREF: địa chỉ liên kết tới ví dụ như http://aweb.vn/content/viewstatic/4.Thiet-ke-web.html
Name: Tên liên kết
TABLEINDEX: Thứ tự di chuyển khi nhấn phím tab.
TITLE: Văn bản hiển thị khi rê chuột lên liên kết
TARGET: Định nghĩa mở trang hiển thị, _blank = trang mới.

Vidụ: <a href="http://" title="thiet ke web">Thiết kế web Vạn An Thành</a>  hiển thị: Thiết kế web Vạn An Thành

Okies, bây giờ mình sẽ thực hành thiết kế trang Quảng bá web của công ty Thiết kế web Vạn An Thành. Bạn mở notepad và nhập đoạn html dưới đây.

<HTML>
<HEAD>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<TITLE>Hướng dẫn thiết kế website bằng html - Quảng bá web</TITLE>
</HEAD>
<BODY bgcolor="#006633" text="#FFFFFF">

<h1>Quảng bá web</h1>
<strong>Dịch vụ Quảng bá web - SEO (Search engine optimization – SEO)</strong>: Xây dựng thương hiệu công ty của Quý Khách  trên mạng toàn cầu.

<strong>Quá trình 1:</strong>
 <ul>
  <li type="circle"><b>Quảng bá web - SEO ( Search Engine Optimization):</b> (Tối ưu hóa website dành cho máy tìm kiếm)</li>
  <li type="circle">Liên kết URL thân thiện máy tìm kiếm</li>
  <li type="circle">Tối ưu hóa kích thước trang Web(Giới hạn kích thước của trang dưới 100kB)</li>
  <li type="circle">Cải thiện tốc độ tải trang (trung bình < 1s)</li>
  <li type="circle">Khách hàng của <a href="http://aweb.vn/content/viewstatic/4.Thiet-ke-web.html" title="thiet ke web, thiết kế web" tabindex="1">thiết kế web</a> của công ty <a href="http://aweb.vn/content/viewstatic/4.Thiet-ke-web.html" title="thiet ke web, thiết kế web"  tabindex="2">thiết kế web</a> Vạn An Thành đã được trang bị đầy đủ quá trình 1.</li>
 </ul>
<strong>Quá trình 2:</strong>
 <ul>
  <li type="circle">SEM - Search Engine Marketing: (Quảng bá web rộng rãi tới máy tìm kiếm)</li>
  <li type="circle">Tư  vấn, chọn lọc những từ khóa hiệu quả nhất liên quan đến lĩnh vực kinh doanh.</li>
  <li type="circle">Đăng ký website vào các máy tìm kiếm như Google, Yahoo, MSN, Bing...</li>
  <li type="circle">Đăng banner quảng cáo trên các web có nhiều người truy cập để thu hút traffic</li>
  <li type="circle">Luôn thay đổi mới nội dung Website</li>
  <li type="circle">Đăng ký website vào các danh bạ website, trang vàng.</li>
  <li type="circle">Xây dựng liên kết rộng rãi tới website.</li>
  <li type="circle">Tư vấn Quý Khách phát triển, đầu tư mạnh mẽ vào nội dung website</li>
 </ul>
 
<p>Chúng tôi phát triển công nghệ <a href="http://aweb.vn/" title="thiết kế web" tabindex="1">thiết kế web</a> riêng đảm bảo tăng thứ hạng và hiệu quả lên đến 99%.</p>
<p>"Thiết kế website đạt tiêu chuẩn là đã tạo một hạt giống tốt, làm cho hạt giống nẩy mầm, đâm chồi và phát triển là cả một quá trình dài"</p>
 
<br><br>
<b><i>Xin Chân thành cảm ơn Quý Khách Hàng đã quan tâm!</i></b>
</BODY>
</HTML>

Bạn có thể thay đổi các giá trị để trang được đẹp mắt hơn lưu lại với tên bất kỳ rồi mở bằng trình duyệt hoặc xem ví dụ mẫu ở đây

Nguồn: http://aweb.vn , nghi rõ nguồn khi sử dụng bài viết này.

 

Bài viết cùng chuyên mục: "Thiết kế html"

Liên hệ