Top 10 google!

Thứ tư, 26/11/2014 12:40 PM
 

1: Tạo ra một website đúng chuẩn: tốc độ tải trang nhanh, chiếm dụng ít tài nguyên. Cấu trúc website thì rất quan trọng. Bạn nên thêm vào một số từ khóa trong menu. Tương tự, thêm từ khóa trong các category. Tuy nhiên, đừng đặt quá nhiều từ khóa trong website, Google có thể nghĩ rằng bạn đang spam. Mật độ khoảng 20-40% thì ok.

Các keyword phrase nên chứa từ khóa trong đó, footer cũng vậy.

2 : Mỗi ngày bạn nên viết một bài viết cho các category hoặc website. Sử dụng một vài yếu tố của bài viết :

Title chứa từ khóa : chính xác và duy nhất.

Description có chứa keyword : duy nhất, không quá dài cũng không quá ngắn.

Nội dung có chứ từ khóa : mật độ khoảng 5-20%.

Sử dụng thẻ header, strong, em, achor text, URL đầy đủ đường dẫn, Alt trong thẻ image, link internal, nofollow.

Trong các thẻ header, file name, alt, URLs nên chứa keywords.


Step 3 : Sửa đổi URLs phức tạp như URL dưới đây :

 http://www.google.com.vn/search?hl=en&q=seo&btnG=Search&meta=&aq=f&oq=

 chuyển thành như thế này :

 http://www.google.com.vn/search/seo

4 : Redirect đến một version của URLs. Ví dụ : www sang non-www hoặc ngược lại. Chúng ta cũng nên redirect yourdomain/index.php hoặc yourdomain/home sang yourdomain bằng cách sử dụng .htaccess file. Đôi khi bạn muốn giữ rank, PR của URL cũ cho URL mới, bạn nên redirect cái cũ sang cái mới.

 5 : Tạo file robot.txt. Cho phép bot Google truy cập được các content trong website.

6 : Cài đặt Google Analytics để coi tình hình truy cập website. Sử dụng Webmaster tool để xem Google nhìn site mình như thế nào. Trong webmaster tool, target site đến địa phương của bạn.

 7: Tạo sitemap. Sử dụng xml sitemap hoặc urllist.txt hoặc bất kỳ dạng sitemap nào mà Google khuyến khích. Kế đến hãy thêm sitemap vào webmaster tool.

 8 : Thêm địa chỉ website vào Google : : http://www.google.com.vn/addurl/?continue=/addurl
Để Google index trang web của bạn cần một thời gian (có thể 1-2 ngày hoặc đến 1 tháng). Bạn muốn được index nhanh hơn ? chỉ cần lấy nhiều backlinks tốt trỏ về site của bạn.

9 : Quảng cáo và lấy backlinks từ những site liên quan. Ví dụ : forum, blog, mạng xã hội, directory, submit article…

10 : Giữ domain và hosting luôn luôn chạy, đừng để 2 thứ này bị trục trặc.

11 : Tiếp tục tạo bài viết và backlinks đến những trang liên quan.

12 : Thường xuyên kiểm tra thứ hạng trên Google. Hạn chế sử dụng các tools kiểm tra. Khi website nằm trong 1000 kết quả đầu tiên, bạn có thể nghĩ đến nó sẽ xuất hiện trong top 10 vào một ngày gần đây.
 

 

Bài viết cùng chuyên mục: "Webmaster"

Liên hệ