Hướng dẫn thiết kế web

Trong các bài trước mình đã trình bày với các bạn về thẻ BODY đơn giản, trong bài này mình sẽ trình bày với các bạn cấu trúc đầy đủ của thẻ BODY trong html, thẻ FONT, và thẻ A.
Trong bài 1 mình đã trình bày với các bạn cấu trúc thiết kế web trang html đơn giản nhất, bài này mình xin trình bày với các bạn cách định dạng văn bản cho đẹp mắt.
Bài viết trình bày cách tạo một trang giới thiệu đơn giản nhất về trang bằng html cho người mới bắt đầu, sử dung một số thẻ cơ bản nhất để định dạng văn bản.

Liên hệ