Thiết kế html nâng cao

Như các bạn đã biết, để kiểm tra tên miền chúng ta phải lấy thông tin từ "whois server". Tuy nhiên, với một số tên miền quốc gia thì mình lại không có thông tin cần thiết này.

Liên hệ