Công ty Thủy Điện Srok Phú Miêng IDICO

Công ty Thủy Điện Srok Phú Miêng IDICO
 
1. Quá trình thành lập:
 
Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO được hình thành trên cơ sở chyển đổi bộ phận doanh nghiệp Nhà máy thủy điện Srok Phu Miêng IDICO thuộc Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam thành Công ty cổ phần tại Quyết định số 29/QĐ-BXD ngày 09/01/2008 của Bộ Xây dựng.
 
2. Tên Công ty: Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO
- Tên tiếng anh: IDICO Srok Phu Mieng Hydropower Joint Stock Company.
- Tên viết tắt: IDICO-SHP
 
3. Giấy CNĐKKD Công ty cổ phần số: 3800407449 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước cấp lần 1 ngày 12/02/2008.
 
4. Địa chỉ: Xã Long Bình - huyện Bù Gia Mập - tỉnh Bình Phước.
- Điện thoại: 0651 3731400 Fax: 0651 3731092
 
5. Ngành, nghề kinh doanh: 
- Sản xuất kinh doanh điện năng. Đầu tư, xây dựng, kinh doanh các dự án cấp điện;
- Đầu tư, xây dựng, kinh doanh các dự án cấp nước;
- Đầu tư, xây dựng khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư và hạ tầng kỹ thuật đô thị;
- Thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp;
- Xây dựng công trình giao thông, xây dựng thủy lợi, thủy điện, đường dây và trạm biến thế điện;
- Đào tạo, tư vấn giám sát xây dựng và lắp đặt các công trình điện, nhà máy điện. Tư vấn, thí nghiệm các công trình điện, đường dây và trạm biến áp;
- Thi công lắp đặt máy móc, thiết bị, kết cấu kim loại 
- Kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị và vật liệu xây dựng;
- Trồng trọt, nuôi trồng thủy sản, trồng cây nông nghiệp;
- Kinh doanh dịch vụ du lịch.
 
6. Vốn điều lệ: 450.000.000.000 đồng (Bốn trăm năm mươi tỷ đồng)
 
7. Hội đồng quản trị:
- Ông Trịnh Xuân Tấn          Chủ tịch 
- Ông Nguyễn Văn Dinh       Ủy viên
- Ông Nguyễn Thanh Hoài    Ủy viên
- Ông Bùi Hải Nam              Ủy viên
- Ông Nguyễn Hồng Hải       Ủy viên
Lượt xem:   
2056
 

Liên hệ