Công Ty TNHH Tầm Nhìn Xa( FOV)

Công Ty TNHH Tầm Nhìn Xa( FOV)
 
FOV mong muốn đào tạo cho tuổi trẻ Việt Nam giàu niềm tin và trí lực  để làm giàu cho cá nhân, là cơ sở làm giàu cho đất nước.
 
Thực hiện bằng cách:
 
1. Liên kết trí thức cùng thực hiện.
 
2. Lấy FOV tạo ra dịch vụ thật tốt cho khách hàng để tạo ra phần thưởng quý báu vật chất để thực hiện ý tưởng.
 
3. Lấy Internet là công cụ để thực hiện chia sẽ
Lượt xem:   
2013
 

Liên hệ