Tác giả: VinaHost Company

Hướng dẫn wordpress

VinaHost.vn | Hướng dẫn xóa Cache WordPress

Mặc định khi sử dụng, WordPress sẽ không cung cấp cho bạn một cơ chế cache thích hợp, tuy nhiên người dùng vẫn có thể sử dụng plugin để cải thiện hiệu suất hoạt động của WordPress. Khi cấu hình cache được kích hoạt, mỗi khi bạn thay đổi như thay đổi theme thì sẽ […]