Recommended Posts

3 thoughts on “BẮCkỳ hóa miềnNAM

  1. Andrew Nguyen

    Bạn chỉ nói cộng sản thôi bạn ơi nam kỳ trung kỷ không chứa chấp cộng sản miền nam không bị mất còn nữa Bắc kỳ 54 sỹ quan và cấp tướng trong quân đội bảo vệ miền nam vô số còn nhiều nghành nghề góp phần đưa miền nam đến phồn thịnh ngược lại nam trung kỳ không ít kẻ tập kết ra Bắc rồi trở lại bằn giết đồng bào miền nam như Mậu thân 1968 đó bạn

  2. Nam Ly

    Bắc kì mắc dại quá tội miền nam quá

  3. nghia nguyen

    Cảm ơn nhà văn Huy Phương đã nói lên sự thật cho giới trẻ sau này được hiểu hơn . Vô cùng thương tiếc ông.

Leave A Comment