Recommended Posts

2 thoughts on “Bài 11 – Hướng dẫn sử dụng Datalayer đo dữ liệu Website WordPress.

  1. Minions Phạm

    Chào Ban! Cho minh hỏi nó hiển thị là đã kết nối nhưng còn lỗi thì phải làm sao ( mình là website tin tức, chưa phải bán hàng ).

    Tag Assistant Connected

    🟥Debug information for this page is viewable in the Tag Assistant window Learn more

  2. Lê Tính Nguyễn

    Cho mình hỏi nếu website code tay thì mình phải cài đặt phần này như thế nào?, cám ơn

Leave A Comment