app lừa đảo

Cảnh giác lừa đảo app nuôi bò pasture. Bằng chứng lừa đảo

Lang Thang Kiếm Chuyện Hiện nay một số app kiếm tiền lợi nhuận rất cao. Đánh vào lòng tham của người chơi. Mặc dù chơi thành công kiếm được tiền nhưng app sẽ không cho người chơi rút tiền, mà bắt chuyển khoản thêm từ 20-50% số lãi nhận được. Các bạn hãy cảnh giác nhé chớ để bị lừa chồng lừa.

Nguồn: https://aweb.vn/

Recommended Posts

Leave A Comment