Seagame

có nên tổ chức seagames 31,trong khi đại dịch covid 19, đang diễn biến rất phức tạp?

TruongSon Nguyen do ảnh hưởng của đại dịch covid 19, nên công tác chuẩn bị đăng cai seagames 31 của nước chủ nhà việt nam đang gặp rất nhiều khó khăn.cho tới thời điểm hiện tại rất nhiều công trình phục vụ cho seagames 31 vân chưa được nâng cấp.

Nguồn: https://aweb.vn/

Recommended Posts

2 thoughts on “có nên tổ chức seagames 31,trong khi đại dịch covid 19, đang diễn biến rất phức tạp?

  1. Minh Đạt Vũ

    Theo tôi nên hoãn seegame tới thang 7 năm sau

  2. Phú Trần

    mong toi cuoi thang 11 dong nam a se het dich

Leave A Comment