app đầu tư tài chính

Eport App #10 – Quản lý tài khoản MB Bank

Eport Guide – Đây là chức năng đặc biệt và chỉ duy nhất người dùng có tài khoản tại MB Bank được hỗ trợ
– Chức năng thuộc phần ĐĂNG NHẬP, để sử dụng chức năng này, người dùng bắt buộc phải đăng nhập bằng tài khoản đã đăng ký với SNP
– Chức năng cho phép người dùng gắn liên kết một hoặc nhiều tài khoản thanh toán mở tại MB Bank (bao gồm TÀI KHOẢN DOANH NGHIỆP và TÀI KHOẢN CÁ NHÂN). Việc gắn tài khoản vào Eport giúp hỗ trợ khách hàng thanh toán đơn hàng được nhanh và ít rủi ro hơn

Bản quyền video © 2019 – Eport App Team – MB Digital Bank

Nguồn: https://aweb.vn/

Recommended Posts

Leave A Comment