Hướng dẫn wordpress

Hướng dẫn cài đặt Localhost bằng XAMPP & cài đặt WordPress trên Localhost

Hưng Trà – Hướng dẫn chi tiết cách cài đặt Localhost bằng XAMPP và cài đặt WordPress trên Localhost

source

Recommended Posts

3 thoughts on “Hướng dẫn cài đặt Localhost bằng XAMPP & cài đặt WordPress trên Localhost

  1. Thi Thi

    Anh ơi, còn bước cuối đang nhập nhưng nó bị lỗi mất tiêu, sửa sao v ạ

  2. Lan Phạm phương

    Ái chà gắt quá anh

  3. Căn Bản Tin Học

    video rất hay

Leave A Comment