Kho giao diện

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG ỨNG DỤNG CAMSCANNER DÀNH CHO ANDROID

MH Vũ VIDEO trên bao gồm các phần:
– Cài đặt
– Quét dữ liệu
– Thay đổi khổ giấy, tên tài liệu
– Trích xuất dữ liệu đã Scan.

Nguồn: https://aweb.vn/

Recommended Posts

Leave A Comment