Kho giao diện

Hướng dẫn đầy đủ về Kahoot – Ứng dụng tạo trò chơi học tập

Thảo Ngân Hướng dẫn chi tiết và đầy đủ nhất về cách sử dụng ứng dụng tạo trò chơi học tập Kahoot phiên bản mới nhất 2020. Bấm vào MỤC LỤC 👇🏻nếu muốn được chuyển nhanh đến phần bạn quan tâm:
00:00 Giới thiệu
0:55 Tạo tài khoản
1:20 Về tài khoản Premium miễn phí
2:03 Mô phỏng cách tổ chức chơi Kahoot
3:31 Tạo Kahoot mới
3:36 Ngân hàng câu hỏi có sẵn của Kahoot
3:53 Nhập tự động hàng loạt câu hỏi từ file Excel
4:08 Các loại câu hỏi
4:25 Cách soạn thảo câu hỏi Trắc nghiệm: chèn hình ảnh, thư viện hình ảnh, chèn video, chèn kí hiệu đặc biệt, kí tự toán học, giới hạn điểm và thời gian…
5:45 Câu hỏi Đúng Sai, câu hỏi Tự luận, câu hỏi xếp hình Puzzle
6:24 Câu hỏi để khảo sát Poll – Bình chọn
6:38 Chèn slide bài giảng, giải thích đáp án, bổ sung thông tin
6:53 Xuất Kahoot và các tùy chỉnh riêng tư
7:25 Hai chế độ chơi của Kahoot
7:45 Chế độ Assign – Giao bài tập (câu hỏi hiện trên màn hình của HS) và các tùy chỉnh
8:28 Cách gửi Trò chơi/ Bài tập cho HS qua link, mã số hay Google Classroom, Remind, Microsoft Teams
8:58 Cách xem lại kết quả các Bài tập/Trò chơi đã tổ chức, các số liệu và cách xuất file kết quả dạng pdf, excel…
9:47 Tham khảo và học hỏi từ thư viện bài học, trò chơi có sẵn của Kahoot

© Bản quyền thuộc về Thao Ngan
© Copyright by Thao Ngan ☞ Do not Reup

Nguồn: https://aweb.vn/

Recommended Posts

Leave A Comment