Hướng dẫn wordpress

Hướng dẫn WordPress – Cài đặt teamplate Flash – Chỉnh sửa slider wordpress

Cuong Nguyen Hướng dẫn WordPress – Cài đặt teamplate Flash – Chỉnh sửa slider wordpress.
——————————————————————–
Chuỗi hướng dẫn cài đặt wordpress cùng Cường Nguyễn Oriflame.
Để cài đặt wordpress bạn cần mua hosting:
Xem hướng dẫn cài đặt wordpress lên hosting:

Video tiếp theo mình sẽ hướng dẫn một số Plugin cần thiết cho WordPress.

Teamplate Flash chuẩn SEO:
———————————-
Fb:

Nguồn: https://aweb.vn/

Recommended Posts

2 thoughts on “Hướng dẫn WordPress – Cài đặt teamplate Flash – Chỉnh sửa slider wordpress

  1. Cff Gfr

    Rot cuoc cai nay lam kiem tien taj nha dang tim hieu ma minh chua tung xu dung may tinh bao gio kg hieu

  2. Nguyễn Cường

    Mình muốn xây dựng một webstie bán Chè dây tầm bao nhiêu bạn.

Leave A Comment