app lừa đảo

Infina lừa đảo? #short #shorts #shortsvideo #dautu #nganhang #taichinh #taichinhcanhan

TaThem Infina cũng có mô hình hoạt động trung gian kết nối như Finhay, Tikop. Tuy nhiên, có một số điểm cần lưu ý ở Infina nhé!

Nguồn: https://aweb.vn/

Recommended Posts

2 thoughts on “Infina lừa đảo? #short #shorts #shortsvideo #dautu #nganhang #taichinh #taichinhcanhan

  1. Master Đậu

    Không biết gì thì đừng có chia sẻ. Thiên hạ nó cười cho. Kiểm tra thêm thông tin đi rồi chia sẻ

  2. Đức Đạt

    hợp tác vs infina có hợp đồng với CÔNG TY CỔ PHẦN REAL STAKE FINTECH

Leave A Comment