Kho giao diện

Lisp dịch tiếng Việt sang Anh 2018

Biết Vẽ Cad Chức năng chính:
– tự động dịch tiếng Việt sang tiếng Anh
– đối tượng là text
– Chỉ cần tạo thư viện một lần, có thể lưu lại cho lần sau và các máy khác
– Lisp được tích hợp miễn phí khi bạn mua Lisp in nhiều bản vẽ 2018: Model + Layout + Folders
* Link tải:

Thông tin cập nhật truy cập:

Nguồn: https://aweb.vn/

Recommended Posts

Leave A Comment