Seagame

Thể thao điện tử trở thành môn thi đấu chính thức tại SEA Games 31 | VTC Now

VTC NOW VTC Now | Cùng với Bowling, 3 môn phối hợp và Jujitsu, Thể thao điện tử sẽ trở thành một trong những môn thi đấu chính thức tại SEA Games 31.

#vtcnow #vtc1

Nguồn: https://aweb.vn/

Recommended Posts

1 Comment

  1. Gia Huy TV

    Cuối cùng cũng không ai chê mình chs game vô bổ

Leave A Comment