Seagame

VOVINAM trở lại với SEAGAME 31 2021 Tại Việt Nam

Võ Thuật TV Vovinam Việt Võ Đạo chính thức được đưa vào Seagame 31 tại Việt Nam, cùng với 12 môn võ khác gồm Judo, Taekwondo, Karate, Wushu, vật, Kurash, quyền Anh, quyền Anh dùng chân, Pencak Silat, Muay Thai, Ju Jitsu…
Con số này chính thức phá kỷ lục 10 môn võ thuật trong tổng số 34 môn thi đấu, chiếm 29,4% tổng số môn mà chủ nhà SEA Games 2013, Myanmar lập

Nguồn: https://aweb.vn/

Recommended Posts

3 thoughts on “VOVINAM trở lại với SEAGAME 31 2021 Tại Việt Nam

  1. wiwi💋

    اريد ناموكوين 🙏🙏

  2. bigtimes1

    I want to compete one day.

  3. yen nguyen

    Ui, Có ve xem không add

Leave A Comment